Techniek

VERKLARING VAN DE TECHNISCHE GEGEVENS

excel_neod_602x800XANADU HYBRIDE TUBE
Een gevouwen pijp die exact op de eigenschappen van de basluidspreker is afgestemd. Bij zeer lage frequenties wordt de basluidspreker akoestisch aan de pijp gekoppeld, waardoor vervormingen tot een minimum beperkt worden. zelfs de laagste tonen worden vervormingsvrij, gedetailleerd en met behoud van dynamiek weergegeven.

IMPEDANTIE:
De gemiddelde, frequentieafhankelijke; weerstand van een luidspreker. De meeste luidsprekers hebben een impedantie van 4 tot 8 Ohm.

IMPEDANTIECORRECTIE:
De weerstand van een luidspreker kan bij elke frequentie een andere waarde aannemen en wel tussen de 2 en 30 Ohm ‘schommelen’. De versterker ‘ziet’ daardoor een wisselende belasting. Een zeer lage weerstand van bijv, 2 Ohm vormt een zware belasting voor de meeste versterkers. Xanadu optimaliseert voor elke luidspreker het impedantieverloop, waardoor de luidspreker voor de versterker een ‘versterkervriendelijke’ belasting vormt en daardoor meestal beter kan presteren- Vooral buizenversterkers hebben baat bij een zo vlak mogelijk verlopende impedantiecurve.

FREQUENTIEBEREIK
Van de laagste tot de hoogste tonen, uitgedrukt in Hertz. 20 Hz. is zeer laag en komt in de muziek nauwelijks voor. 20.000 Hz. is in audio termen een zeer hoge frequentie, De laagste frequentie die een luidspreker onvervormd en op kracht kan weergeven, hangt van vele factoren af. Voor het beluisteren van de meeste muziek is een frequentiebereik van 50 Hz (-3dB) > 16.000Hz. ruim voldoende. De toevoeging -3dB is een standaardmaat, waarbij de geluidsdruk op de genoemde frequentie, -3dB, minder luid is dan op het gemiddelde niveau. Zonder dit gegeven is geen redelijke inschatting van de weer te geven lage frequenties mogelijk. Het frequentiebereik van een luidspreker is geen absoluut kwaliteitsgegeven en zegt nog niets over de weergavekwaliteiten

Db/W/m Decibel per Watt op I meter.Dit is een maat voor de geluidsdruk, gemeten op I meter bij een opgenomen vermogen van I Watt, oftewel het rendement. De meeste luidspreker hebben een rendement van ca. 85 tot 90 Db/W/m. Ook dit gegeven zegt niets over de kwaliteit van de luidspreker, maar kan wel van belang zijn bij de aankoop van een versterker. Als de maximale toelaatbare belastbaarheid van de luidspreker bekend is, kan het maximaal akoestisch vermogen worden berekend. Voor normaal gebruik onder woonkamercondities zijn deze gegevens van minder belang.

WATT ? VERMOGEN ?
Van alle reclamekreten is dit wel het meest misbruikte gegeven ! Het elektrisch vermogen van de moderne luidspreker is nietszeggend, 1uidsprekers zijn namelijk géén gloeilampen. De maximaal -kortstondig- toegestane spanning aan de aansluitklemmen van de luidspreker is sterk afhankelijk van de frequentie, de tijdsduur en de kwaliteit van de versterker. “Een 60 Watt luidspreker op een 300 Watt versterker ?”, geen probleem ! Veel belangrijker is het gegeven hoeveel geluidsdruk een luidspreker onvervormd kan leveren, gedurende een bepaalde tijdsduur, bij een bepaald opgenomen vermogen. Xanadu luidsprekers zijn zo ontworpen, dat in woonkamersituaties enorme geluidsdrukken mogelijk zijn bij alle soorten muziekweergaven.

KAST EN AFWERKING
Alle kasten worden vervaardigd uit MDF-plaat en op maat gemaakt met computergestuurde zaagtafels. De kwaliteit van de afwerking is, naar onze mening, even belangrijk als de weergavekwaliteit. Afhankelijk van de afwerking in hoogglans. zijdeglans of structuurlakken, worden de kasten voorzien tot 7 laklagen, verdeeld over de grondlak, kleurlak en blanke lak.

NOG EVEN DIT
Technische gegevens zijn niet maatgevend voor de ‘muzikale’ eigenschappen van een luidspreker. Elke luidspreker heeft zijn eigen veelheid aan technische en akoestische eigenschappen. De ontwerper dient naast een goed gehoor technisch onderlegd te zijn en over geavanceerde meetapparatuur te beschikken om alle eigenschappen zo op elkaar af te stemmen dat uiteindelijk een luidspreker ontstaat welke, binnen haar grenzen, de meest goede muziekweergave biedt. Een goed systeem ontwerpen kost veel tijd en energie maar dit weegt ruimschoots op tegen het genoegen van muziek te kunnen genieten op een hoog kwaliteitsniveau ! Van groot belang is dat de luidspreker een realistische muziekweergave’ produceert. Wanneer u de ogen sluit en naar de muziek luistert zal de weergave de herinnering oproepen aan echte muziek in de concertzaal of elders. De eigenschappen van de akoestiek spelen een zeer belangrijke rol . Weergave van klassieke muziek met groot orkest kan indrukwekkend klinken. Of de weergave direct of diffuus klinkt is afhankelijk van de verhoudingen van direct geluid en gereflecteerd geluid. Dat is in de concertzaal niet anders dan bij u thuis . Gewoon Genieten !

Reacties zijn gesloten.